Tjänster

På våra kliniker erbjuder vi digital röntgen, ultraljud och endoskop/gastroskop samt moderna behandlingsalternativ såsom Arti-Cell stamcellsbehandling, iPRF, PRP, IRAP, samt stötvåg.

Så långt det är möjligt försöker vi även hjälpa till med akuta besök.

Detta kan du få hjälp med hos oss

Poliklinik

Det är på polikliniken som de flesta av våra utredningar görs. Här undersöks och behandlas hästen.

Inne på polikliniken finns en löpargång, behandlingsrum, separat röntgenrum med blyväggar, ultraljudsrum samt utrymme med en rektaliseringsspilta.

I anslutning till polikliniken i Ramkvilla har vi ett mindre ridhus/ridvolt där man kan longera hästen samt utföra ridutredningar.

Här finns också ett utrymme för djurägaren att sitta ner och ta en kopp kaffe i väntan på sin hästs tur.

Bilddiagnostik (Röntgen och Ultraljud)

Röntgen och ultraljud används vid utredningar av olika sjukdomar hos hästen. Röntgen används främst för diagnos vid problem med skelett, men även vid export- och unghäströntgen. Med ultraljud undersöker man mjukdelar såsom muskler, senor och ligament, men det kan även vara behjälpligt vid vissa injektioner.

Akutmottagning

I mån av tid tar vi under våra ordinarie öppettider emot akuta besök.

Kontakta oss innan på telefon 0474-61030

Tandvård

Vi utför behandling av hästens mun och tänder, både i förebyggande syfte och för att behandla vissa skador.

Vid större komplicerade fall remitterar vi till tandspecialist.

Endoskopi/ Gastroskopi

Med ett endoskop gör man oftast utredningar av hästens luftvägar i samband med exempelvis hosta, näsflöde eller vid prestationsnedsättning. Endoskopet är en lång slang försedd med en kamera vilken man oftast för in via näshålan och ner i luftvägarna.

Vid utredning av mag-/tarmkanalen så som vid misstänkt magsår, nedsatt aptit eller vid koliksymtom använder man ett gastroskop för att kunna undersöka matstrupe, magsäck och ibland även främre delen av tunntarmen och gallgångsmynningarna.

Shockwave

Stötvågsterapi kan användas vi en rad olika mjukdelsskador. Stötvågorna stimulerar hästens egen läkningsprocess och har en smärtstillande och antiinflammatorisk effekt.

Stamcellsbehandling av led (Arti-Cell FORTE)

En effektiv behandling som kan användas vid lindrig till måttligt ledinflammation där man har en misstänkt eller konstaterad skada på ledbrosk.

Stamcellerna hämtas ur blod från donatorhästar och odlas i laboratorium där de även behandlas för att utvecklas till broskceller.

iPRF

Interleukin platelet rich fibrin
Senaste behandlingsmetoden inom regenerativ behandling där hästens egna blod används. Effektiv för behandling av både led- och senskador.

IRAP

”Interleukin-1 receptor antagonist protein”

Hästens eget blod används för att ta fram en plasma berikad med antiinflammatoriska cytokiner och tillväxtfaktorer. Denna process tar cirka 24 timmar innan man har en färdig produkt att injicera vid ledinflammationer. Den färdiga produkten räcker ofta till flera behandlingar och kan frysas ned för att användas inom ett år. Rekommenderat antal behandlingar är minst tre med någon/några veckors intervall.

PRP

Platelet Rich Plasma

PRP används främst genom injektion vid sen- och ligamentskador. Det är en produkt av hästens eget blod där man koncentrerat dess trombocyter/blodplättar vilka innehåller rikligt med olika tillväxtfaktorer som inverkar gynnsamt på läkningsprocessen.

 

Inför ditt besök

För att erbjuda bästa hjälp ber vi dig att tänka på följande:

  • Tag med en extra person som kan hjälpa till vid eventuell röntgen (gäller framför allt vid hältutredningar, besiktning och dylikt).
  • Om du fått bekräftelsemejl på bokningen kan du genom detta fylla i dina uppgifter och vad besöker gäller, vilket underlättar inskrivningen.
  • Tag med eventuell remiss, journalkopia eller liknande.
  • Tag med hästens pass.
  • Om du vill ha direktreglering ber vi dig ta med uppgifter om försäkringsbolag och försäkringsnummer.
  • Vi kan inte erbjuda lasthjälp.

Vi tackar för ert förtroende att ta hand om din häst. Välkommen!

Direktreglering

Vi erbjuder direktreglering med de flesta försäkringsbolag. För detta tar vi ut en avgift på 120 kr (inkl moms). När besöket är reglerat skickar vi en faktura på mellanskillnaden. I denna finns även en sammanställning över hur försäkringsbolaget har bedömt ärendet och vad de har ersatt. För eventuella frågor kring regleringen hänvisar vi till respektive försäkringsbolag.

Betalning

Faktura på besöket skickas med e-post till den adress som är registrerad för ägaren. Pappersfaktura kan även skickas med post mot en kostnad om 30 kr (inkl moms). Observera att besiktning ej faktureras utan betalas i anslutning till besöket. Kliniken erbjuder betalning via kort (VISA eller Mastercard) eller Swish.