Stuteri PWR

På Svarthults gård har nu Stuteri PWR sin verksamhet med inackordering av avelsston och unghästar. Stuteri PWR är en godkänd EU-station som kan ta emot och skicka sperma inom Sverige och till resten av världen samt erbjuder embryotranser inför avelssäsongen 2022.
Stuteriet drivs av Pernilla Svensson och Jocke Lindqvist med familj.

https://stuteripwr.nu/